เนื่องจากคอมพังจึงทำให้ลงเลขพัสดุไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการเลขพัสดุให้ทักแชททาง Facebook หรือ Line มาถามนะคะ